Main menu

Pages

5 redenen waarom aanvragen voor Canadese studievergunningen worden afgewezen

Internationale studievergunning voor studenten

Immigratie naar CanadaCanada studievisumCanadese immigratie 2017Studeren in CanadaStudie-2 immigratieStuderen in Canada

Geplaatst op: 3 augustus 2022

Laatste update: 23 augustus 2022

Studeren in Canada is voor veel internationale studenten een droom die uitkomt. Wanneer u een acceptatiebrief ontvangt van een Canadese school, lijkt het erop dat het moeilijke deel voorbij is. De waarheid is echter dat het verkrijgen van een Canadese studievergunning moeilijker kan zijn dan je denkt.

De afwijzing van je studievergunning overwinnen

Volgens informatie van IRCC, ongeveer 30% van alle aanvragen voor een studievergunning werd afgewezen. Omdat studeren in Canada zo populair is, zijn tienduizenden potentiële studenten toegelaten tot een Canadese school, maar hun aanvraag voor een studievergunning is afgewezen.

Canadim Team Onderwijsadviseur Nadia Bhuptani geeft advies over wat te doen als immigratie, vluchtelingen en staatsburgerschap Canada je aanvraag voor een studievergunning weigert.

Wat moet ik doen als mijn aanvraag voor een studievergunning wordt afgewezen?

Als uw aanvraag voor een studievergunning wordt afgewezen door het IRCC, zijn er twee wegen die u kunt volgen:

  1. beroep aantekenen tegen de weigering, of;
  2. Vermeld de reden(en) voor de weigering in een nieuwe aanvraag.

Om in beide gevallen te slagen, moet u eerst begrijpen waarom uw aanvraag is afgewezen. Meestal staat de belangrijkste reden van afwijzing vermeld in de afwijzingsbrief die u ontvangt. U kunt ook toegang vragen tot de notities die door de visumfunctionaris zijn verstrekt om uw dossier te bekijken, om een ​​beter idee te krijgen van hoe de geuite zorgen zullen worden aangepakt.

1. IRCC twijfelt aan uw vermogen om uzelf financieel te ondersteunen

Als je een studievergunning aanvraagt, moet je bewijzen dat je genoeg geld hebt om de reis naar Canada te betalen, het collegegeld te betalen en om jezelf en eventuele gezinsleden die je vergezellen tijdens je studie te onderhouden.

Dit wordt “showgeld” genoemd. Doorgaans vereist de overheid bankafschriften van zes maanden waaruit blijkt dat u voldoende aanbiedingsgeld heeft. Als de overheid vindt dat u niet genoeg geld heeft om uzelf en uw gezin in Canada te onderhouden, kunnen zij uw aanvraag weigeren.

Hoe het probleem van het tonen van geld aan te pakken:

Als uw aanvraag is afgewezen omdat IRCC twijfelt aan uw vermogen om uzelf financieel te ondersteunen, moet u de financiële documenten die u bij uw aanvraag hebt ingediend zorgvuldig doornemen. Zorg ervoor dat u de zorgen van de visumbeambte aanpakt en aanvullende documenten verstrekt om aan te tonen dat u voldoet aan de vereisten voor het aanbieden van fondsen.

Nadia zegt:

Soms is het benodigde bedrag voor een aanbieding beangstigend voor klanten die niet zo’n groot bedrag willen uitgeven. Maak je geen zorgen! Jij bent U hoeft niet te besteden Toon geld. Laat de Canadese overheid gewoon zien dat het geld voor u beschikbaar is, mocht u het nodig hebben.

2. IRCC vraagt ​​zich af of je het land verlaat na je studie

Een studievergunning is een tijdelijk visum, wat betekent dat het een geldigheidsduur en een vervaldatum heeft. In uw aanvraag voor een studievergunning moet u de visumfunctionaris ervan overtuigen dat u het land zult verlaten wanneer uw studievergunning verloopt.

wie welke Betekent niet U kunt geen verlenging van uw studievergunning aanvragen of permanent blijven. In feite zijn er veel programma’s die door de overheid zijn ontworpen om studenten te helpen na hun studie in Canada te blijven en te werken, of om naar een permanente verblijfplaats te verhuizen.

Wat het betekent is dat de visumbeambte erop moet vertrouwen dat u niet illegaal in het land zult blijven als u geen status meer heeft. Dit is meestal een probleem als u niet aantoont dat u goede redenen heeft om naar huis te willen.

Hoe het intentieprobleem aan te pakken:

Meestal is de enige manier om deze zorg aan te pakken in uw persoonlijke verklaring. Als de visumbeambte niet tevreden is met het verhaal dat u hen hebt gegeven, moet u uw verklaring parafraseren om te proberen hun zorgen rechtstreeks aan te pakken. Overweeg het concept van dubbele intentie. Aanvragers met dubbele intentie kunnen de intentie hebben om naar Canada te komen Tijdelijk Als student of werknemer, maar ook van plan te blijven permanent.

Nadia zegt:

Een van de moeilijkste onderdelen van uw aanvraag is om de visumbeambte een overtuigende uiteenzetting te geven van waarom u in Canada wilt komen studeren en waarom u na uw afstuderen naar huis terugkeert. Een grondige kennis van het soort zaken dat van belang kan zijn voor visumambtenaren, en hoe hiermee om te gaan, kan hier een heel eind komen.

3. IRCC stelt uw programmakeuze in vraag

Aanvragen voor een studievergunning worden soms geweigerd als de visumfunctionaris de reden voor uw programmakeuze niet begrijpt. Iemand met een Bachelor of Nursing uit de Filipijnen en vier jaar werkervaring als verpleegkundige zou kunnen worden gevraagd die bijvoorbeeld hotelmanagement wil studeren. Het in Canada gekozen programma lijkt niet goed aan te sluiten bij de opleiding of het beroep van de aanvrager.

Hoe het probleem van het kiezen van een programma aan te pakken:

Als je gekozen opleiding vreemd lijkt, gezien je vooropleiding of werkervaring, moet je in je persoonlijke verklaring uitleggen waarom je deze wilt studeren. Dit is een ander geval waarbij het zien van de aantekeningen van de visumbeambte echt kan helpen.

Nadia zegt:

Zelfs als het niet voor de hand ligt, hebben aanvragers meestal goede redenen om de programma’s te kiezen waarop ze solliciteren. In het bovenstaande voorbeeld heeft de oom van de verpleegster onlangs een hotel gekocht en wil hij of zij van loopbaan veranderen om hem te helpen zijn bedrijf te runnen. U moet uw betaler echter duidelijk aan de visumfunctionaris communiceren, zodat hij of zij uw keuze kan begrijpen.

4. IRCC vraagt ​​zich af over je acceptatiebrief

Voordat je een studievergunning kunt aanvragen, moet je een acceptatiebrief hebben ontvangen van een Canadese onderwijsinstelling. De school die de acceptatiebrief afgeeft, moet een geregistreerde Canadese onderwijsinstelling zijn. Ook moet je aan alle programma-eisen voldoen. Als de visumfunctionaris vermoedt dat uw acceptatiebrief echt is, of dat u al aan de programmavereisten hebt voldaan, kunnen zij uw acceptatiebrief afwijzen.

Hoe een probleem in uw acceptatiebrief aan te pakken:

Bekijk de door u verstrekte schooldocumenten. Zorg ervoor dat alle documenten duidelijk en gemakkelijk te lezen zijn en verstrek eventuele aanvullende ondersteunende documenten.

Nadia zegt:

Helaas zijn er enkele nep-instellingen die zijn ontworpen om mensen te misleiden om hun geld te krijgen door valse acceptatiebrieven uit te geven en aanvraag- en collegegeld in rekening te brengen. Controleer of de school waar je bent aangenomen op de lijst van aangewezen onderwijsinstellingen staat.

5. IRCC vraagt ​​zich af over uw reis- of identiteitsdocumenten

Als je geen volledig overzicht hebt van je reisgeschiedenis, of als je identiteitsdocumenten onduidelijk zijn, kan het IRCC je aanvraag voor een studievergunning weigeren. Het IRCC moet kunnen bepalen of u medisch of strafrechtelijk niet toelaatbaar bent in Canada.

Hoe de kwestie van reisdocumenten of identiteit aan te pakken:

Als de visumbeambte denkt dat er lege plekken in uw reisgeschiedenis zijn, bekijk dan de documenten die u heeft verstrekt en de aantekeningen van de visumbeambte om te zien welke tijdvakken problematisch zijn. Zorg ervoor dat u bij het opnieuw aanvragen aanvullend bewijsmateriaal meestuurt om deze periodes te dekken.

Als het probleem te maken heeft met uw identiteitsdocumenten, controleer dan uw aanvraag om ervoor te zorgen dat ze duidelijk en gemakkelijk te lezen zijn.

Haal het giswerk uit uw bestelling. Vertrouw op de specialisten van advocaat Renaud Dery en Canadim Law Firm om u te helpen bij het voorbereiden van een volledige aanvraag voor een studievergunning die de zorgen van de visumofficier wegneemt voordat ze komen!

De afwijzing van je studievergunning overwinnen

Comments